dim Akkoorden

Cdim

C#dim/Dbdim

Ddim

D#dim/Ebdim

C dim gitaar akkoord C#/Db dim gitaar akkoord D dim gitaar akkoord D#/Eb dim gitaar akkoord

Edim

Fdim

F#dim/Gbdim

Gdim

E dim gitaar akkoord F dim gitaar akkoord F#/Gb dim gitaar akkoord G dim gitaar akkoord

G#dim/Abdim

Adim

A#dim/Bbdim

Bdim

G#/Ab dim gitaar akkoord A dim gitaar akkoord A#/Bb dim gitaar akkoord B dim gitaar akkoord